Om oss

Ljungsgården Gräv & Transport


I verksamhetsområdet ingår bland annat:

 • Mark- och anläggningsarbeten
 • Husgrunder
 • Avloppsanläggningar
 • Husdräneringar
 • Rör och kabelschakt
 • Jord- och grusmaterial
 • Snöröjning, sandning och sopning
 • Projektering och konsultation

Jobba med oss!

Välkommen med din jobbansökan till oss på Ljungsgården Gräv & Transport.

Hos oss får du ett varierande arbete med utvecklingsmöjligheter och frihet att ta egna initiativ. Vi utför grävuppdrag åt byggföretag i Östergötland samt egna anläggningsarbeten i regionen. Ta chansen att bidra till högkvalitativa resultat och forma ditt arbete hos oss. Ansök idag!

Ljungsgården Gräv & Transport AB söker nu en flexibel, självgående och engagerad Grävmaskinist.

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet som grävmaskinist och kan hantera band och hjulgrävmaskin i 16-tons klassen. Du behärskar aktuella grävsystem, innehar yrkesbevis och har ett stort intresse för att arbeta, förstå och lära dig nya saker.

Vi ser att du inte är rädd för att arbeta utanför maskinen som anläggningsarbetare, när det behövs. Detta eftersom vi är ett mindre företag som jobbar i samma team, mot samma mål, tillsammans!

Hos oss kommer du kunna ha ett varierande arbete, där du har stora möjligheter att utvecklas och kunna ta egna initiativ i ditt arbete. Vi utför grävuppdrag åt lokala byggföretag i Östergötland, men utför även egna anläggningsarbeten stora som små i regionen.

Tjänsten är i Linköping med omnejd och vi söker personal bosatta i närheten.

 

info@ljungsgarden.se

Vi söker självgående anläggningsarbetare med minst tre års arbetserfarenhet från markarbeten. 

 

Är du intresserad av att arbetar i ett mindre väletablerat entreprenadföretag? Kontakta då oss

Vi hälsar dig varmt välkommen att ansöka till oss på Ljungsgården Gräv & Transport.

Som en del av vårt team kommer du att erbjudas en varierande arbetsmiljö där du har stora möjligheter att utvecklas och ta egna initiativ. Vi utför grävuppdrag åt olika lokala byggföretag i Östergötland och genomför även egna anläggningsarbeten i olika skala inom regionen.

Hos oss kommer du att ha möjlighet att arbeta med olika typer av uppdrag, vilket ger dig en bred erfarenhet och en chans att utveckla din kompetens inom grävning och anläggningsarbete. Oavsett om det handlar om att assistera vid större projekt eller att ta ansvar för mindre arbetsmoment, kommer du att få vara delaktig i hela processen och bidra till att leverera högkvalitativa resultat.

Vi uppmuntrar till självständighet och initiativtagande i arbetet. Du kommer att ha möjlighet att ta egna beslut och forma ditt arbete på ett sätt som passar dig bäst. Vi tror på att skapa en miljö där idéer välkomnas och där varje individ kan blomstra och växa i sin yrkesroll.

På Ljungsgården Gräv & Transport värdesätter vi våra medarbetares engagemang och strävar efter att skapa en positiv och stimulerande arbetsmiljö. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och att tillsammans arbeta för att leverera professionella gräv- och anläggningstjänster i Östergötland.


Affärsidé & Vision

Affärsidé:
Vår affärsidé på Ljungsgården Gräv & Transport AB är att erbjuda högkvalitativa tjänster utan att konkurrera enbart på pris. Vi strävar efter att leverera korrekt utfört arbete och att vara professionella inom vår bransch. Genom att fokusera på kvalitet kan våra kunder och beställare alltid känna sig säkra på att de får en professionell och pålitlig service. Vi är stolta över att kunna erbjuda garanti på alla våra arbeten, vilket visar vårt förtroende för den höga standard vi upprätthåller.

Vision:
Vår vision är att vara det självklara valet när det gäller gräv- och transporttjänster i Linköping och Motala kommun. Vi strävar efter att bli erkända som det ledande företaget inom vår bransch genom att fortsätta erbjuda högkvalitativa tjänster och överträffa våra kunders förväntningar. Vi vill vara kända för vår professionalism, pålitlighet, kvalitet och engagemang för miljö. Genom att vara ISO 14001- och ISO 9001-certifierade, samt se till att våra medarbetare har rätt utbildning och yrkesbevis, säkerställer vi att allt arbete sker enligt de högsta standarderna och möter de krav som gäller för våra uppdrag.

På Ljungsgården Gräv & Transport AB strävar vi efter att vara en pålitlig och ansvarsfull partner för våra kunder och beställare. Vi siktar på att uppnå en långsiktig framgång och fortsätta vara en pålitlig aktör inom gräv- och transportsektorn. Det innebär att vi håller oss uppdaterade om de senaste trenderna och teknologierna inom vår bransch samt att vi investerar i vår personal och utrustning. Vårt mål är att bygga starka och långvariga relationer med våra kunder och vara deras förstahandsval när det gäller professionella och kvalitativa tjänster.


Om företaget

- Stor nytta för våra kunder och uppdragsgivare.

Sedan Magnus Peterson vid 20 års ålder startade MP Grävtjänst 1980 har företaget genomgått en imponerande utveckling och anpassning till marknadens behov. Trots att branschen befann sig i en djup lågkonjunktur vid den tiden hade Magnus modet att starta ett eget företag och snabbt etablera sig. Redan hösten 1981 började han köra för ett transportföretag i Linköping, vilket blev huvudsysslan under många år samtidigt som jordbruksarbeten på gården hemma sköttes.

År 1987 blev Magnus medlem i Ögräf. Tre år senare tog han och hans fru Maritha beslutet att köpa föräldragården och bilda Ljungsgården Gräv & Transport AB. Det var under denna tid som företaget började utföra arbete som underentreprenör åt etablerade byggföretag i Östergötland. För att diversifiera och stärka företaget ytterligare utvecklades även en avdelning för snöröjning och halkbekämpning bestående av fem enheter.

År 2013 genomgick företaget en omorganisering med en tydligare inriktning på hållbara affärer och långsiktiga kundrelationer som bygger på förtroende och kvalitet. Fokus låg på att leverera hög kvalitet framför kvantitet. Samtidigt utvecklades företagets verksamhet inom konsumententreprenader och mindre entreprenader i Östergötland. Parallellt med detta fortsatte företaget även att driva jordbruket med inriktning på växtodling.

År 2020 blev företaget en stolt delägare i Alltransport i Östergötland AB. Genom detta samarbete har Ljungsgården stärkt sin position och fått möjlighet att ta sig an större projekt med hjälp av den omfattande erfarenhet och de maskinresurser som ingår i Alltransport-koncernen. Samarbetet med Alltransport har öppnat upp för nya möjligheter och gjort det möjligt för Ljungsgården att erbjuda olika typer av entreprenadarbeten till förmån för våra kunder och uppdragsgivare.

På Ljungsgården Gräv & Transport AB strävar vi alltid efter att vara en pålitlig och professionell partner. Genom att kombinera erfarenhet, kompetens och resurser kan vi leverera högkvalitativa resultat och möta våra kunders krav och förväntningar. Vi är stolta över vår historia och ser fram emot att fortsätta växa och utvecklas, samtidigt som vi behåller vårt fokus på kvalitet och hållbara affärer.


Maskinentreprenörerna - ME

Ljungsgården har valt medlemskap i Maskinentreprenörerna, ME. Medlemskapet är för att säkerställa kvalitet i samtliga led, från korrekta kollektivavtal och egenkontroller till utbildningar på uppdragen för att både vi och du som kund ska känna oss trygga!

"Medlemskapet i ME är en kvalitetsstämpel eftersom medlemsföretagen i ME omfattas av kollektivavtal om de har anställda medarbetare, samtidigt som de är registrerade och innehar F-skattsedel. Det innebär trygghet och kvalitet för den som anlitar ett ME-företag." - me.se


Miljöpolicy 

Ljungsgården Gräv & Transport satsar på att bedriva vår verksamhet på ett sätt som främjar hållbarhet och minimerar vår påverkan på miljön. Vi strävar efter att vara en miljömedveten aktör inom branschen och vidtar åtgärder för att minska vår klimatpåverkan och främja hållbar resursanvändning. Följande är vår miljöpolicy som vägleder oss i att uppnå dessa mål:

 1. Efterlevnad av miljölagstiftning: Vi åtar oss att fullt ut följa alla tillämpliga miljölagar, förordningar och krav som är relevanta för vår verksamhet. Vi ser till att vi upprätthåller höga standarder och håller oss informerade om eventuella förändringar i lagstiftningen för att säkerställa att vi är i överensstämmelse med de senaste miljökraven.
 2. Rättvis resursanvändning: Vi strävar efter att använda våra resurser effektivt och minska vår miljöpåverkan. Detta innefattar en noggrann planering av våra maskinresurser för att undvika onödig energiförbrukning och minska utsläpp. Vi utbildar våra anställda om vikten av att använda resurserna på ett hållbart sätt och uppmuntrar till återanvändning och återvinning av material när det är möjligt.
 3. Minskning av utsläpp: Vi arbetar aktivt för att minska våra utsläpp av växthusgaser och andra skadliga ämnen. Genom att investera i moderna och miljövänliga maskiner och fordon som uppfyller de senaste miljökraven strävar vi efter att minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten. Vi genomför regelbundet underhåll och service på våra maskiner för att säkerställa att de fungerar optimalt och att utsläppen hålls på en lägsta nivå.
 4. Hållbarhet och återvinning: Vi främjar en kultur av hållbarhet och återvinning inom vårt företag. Vi uppmanar våra anställda att ta ansvar för att minska avfallet och använda återvinningsbara material när det är möjligt. Vi samarbetar med pålitliga leverantörer och partners som delar vårt engagemang för hållbarhet och föredrar miljövänliga alternativ vid inköp och upphandling.
 5. Utbildning och medvetenhet: Vi strävar efter att öka medvetenheten hos våra anställda och intressenter om vikten av att skydda miljön och genomföra hållbara metoder. Vi tillhandahåller utbildning och informationsmaterial om miljöfrågor och uppmuntrar till engagemang och delaktighet i vårt miljöarbete. 

Vi åtar oss att ständigt förbättra vår miljöprestanda och att följa bästa praxis inom branschen för att minimera vår miljöpåverkan. Genom att integrera hållbarhet i vår verksamhet strävar vi efter att vara en förebild inom vår bransch och bidra till en bättre och mer hållbar framtid för samhället och miljön i stort.