Underhållsarbeten

Vi utför olika typer av Underhållsarbeten

Ljungsgården Gräv & Transport har över 40 års erfarenhet av underhållsarbeten. Vi har under åren hjälpt företag, privatpersoner och föreningar med olika insatser.

 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Sopning
 • Bevattning

Områden


Snöröjning

Företaget har bedrivit snöröjning i över 40 år, och besitter idag stor erfarenhet kring utförande, och upplägg.

 • Flera maskiner
 • Handskottning
 • Stora maskiner
 • Små maskiner

Halkbekämning

 • Flera enheter
 • Sandningssand
 • Saltning

Bortforsling

När mängden snö på ett område blir för stor, kan bortforsling bli aktuell. Vi har kontakter för deponi, transport och lastning.

 • Lastning
 • Transport
 • Deponi

Sopmaskiner

Efter vintersäsongen har vi även möjlighet att erbjuda er som kund sandupptagning, vi har både egna och inhyrda resurser. Allt för att kunna erbjuda en helhetslösning.

 • Sandupptagning
 • Sopmaskiner
 • Frontmonterad
 • Bogserad