Tjänster

Tjänster

Välkommen att ta del av våra tjänster som vi på Ljungsgården erbjuder. Ta kontakt med oss för att diskutera ditt nästa projekt.

Vi utför olika typer av markarbeten, allt från kalkyl till färdigt projekt.
Entreprenad
Enskilt avlopp för ett eller flera hushåll, med reningsverk eller infiltration.
Avloppsrening
Byggvägar, uppställningsytor och skogsvägar.
Vägbyggnation
Projektledning & Projektering
Snöröjning, halkbekämpning, sopning och bevattning.
Underhållsarbeten
Förser kunden med rätt maskiner till uppdraget.
Maskinresurser
Olika typer av grundarbeten utifrån kundens behov.
Grundarbeten
Utsättning, inmätning, volymberäkning och modeller.
Mätning & Volymberäkning
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Markbetong & Stenläggning
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Markarbeten