Mätning & Volymberäkning

Vi kan hjälpa er med olika typer av mätningar

Vi hjälper dig med olika typer av mätningar, allt från utsättning av hus till volymberäkning och modeller till grävmaskiner. Vi har egen utrustning och även nära samarbete med utsättare för att få arbeten att flyta på bra.

  • Grovutsättning
  • Finutsättning
  • Modeller till grävsystem
  • Volymberäkning
  • Relationshandlingar
  • Inmätning av nedgrävda ledningar 

Vi erbjuder

Ljungsgården Gräv & Transport är din pålitliga partner när det kommer till olika typer av mätningar. Vi erbjuder en omfattande mätningstjänst som sträcker sig från utsättning av hus till volymberäkning och skapande av modeller för grävmaskiner. Tack vare vårt nära samarbete med erfarna utsättare kan vi säkerställa att ditt projekt flyter smidigt och effektivt.

Oavsett om det handlar om grovutsättning eller finutsättning kan du lita på vår expertis för att få exakta och noggranna resultat. Vi erbjuder även modeller till grävsystem för att underlätta arbetet och säkerställa precision i grävprocessen. Volymberäkning är också en del av vårt tjänsteutbud, vilket är värdefullt för att planer materialåtgång och kostnaderna.

Vi kan även assistera med inmätning av nedgrävda ledningar och skapa nödvändiga relationshandlingar för att säkerställa korrekt placering och dokumentation. Med vår erfarenhet och kompetens är vi väl rustade för att hantera olika typer av mätningsbehov.


Modell & Kalkyl

Genom att tillhandahålla både volymberäkningar och en användbar modell kunde vi i detta projekt ge beställaren en ökad transparens och trovärdighet i projektet. Detta ledde till en bättre planering och optimering av resurserna, vilket i sin tur resulterade i en kostnadseffektiv och framgångsrik genomförande av projektet.

Vi är stolta över att kunna erbjuda dessa tjänster och hjälpa våra kunder att fatta välgrundade beslut baserade på tillförlitliga analyser och modeller. 

Byggnation av 200 meter byggväg.

Vi hjälpte kunden med modellering av tre olika alternativ på väg för att hitta den mest kostnadseffektiva vägdragningen.