Entreprenad

Vi utför olika typer av markentreprenader från projektering till färdigt projekt.

Tillsammans med våra samarbetspartner erbjuder vi projektering, projektledning, och olika typer av maskinresurser beroende på projekt och kundens önskemål.

Tillsammans med delägda bolag Alltransport har vi styrka, erfarenhet och referensprojekt att ta oss an olika typer av entreprenader utefter beställarens önskan och krav. 

 • Totalentreprenad
 • Utförandeentreprenad
 • Uthyrning av maskiner med förare

Vi erbjuder

I samarbete med våra partners tillhandahåller vi en omfattande portfölj av tjänster, inklusive projektering, projektledning och olika typer av maskinresurser som skräddarsys efter projektets behov och kundens specifika önskemål.

Genom vår samverkan med Alltransport, ett bolag där vi även innehar delägarskap, har vi tillgång till betydande styrka, bred erfarenhet och referensprojekt som möjliggör genomförandet av olika typer av entreprenader baserat på beställarens önskemål och krav.

Vi erbjuder följande tjänster:

 1. Totalentreprenad: Vi tar hand om hela projektet från början till slut, inklusive projektering, genomförande och projektledning. Genom vårt professionella team och vår gedigna erfarenhet säkerställer vi en smidig och effektiv process för att uppfylla alla projektets mål och krav.
 2. Utförandeentreprenad: Vi utför den praktiska delen av projektet enligt givna specifikationer och instruktioner. Vårt kompetenta team och våra resurser ser till att arbetet genomförs på ett professionellt sätt och levereras enligt överenskommen tidplan och kvalitetsstandard.
 3. Uthyrning av maskiner med förare: Vi tillhandahåller olika typer av maskiner för uthyrning, komplett med erfarna och kunniga förare. Denna flexibla lösning möjliggör att kunder kan dra nytta av vår maskinpark utan att behöva oroa sig för att hantera personal och drift. Vårt mål är att erbjuda pålitliga och effektiva resurser som möter kundens behov.

Vi strävar alltid efter att erbjuda högkvalitativa tjänster och skapa framgångsrika samarbeten genom att anpassa oss till våra kunders krav och mål. Genom vår expertis och samarbetsmodell kan vi säkerställa att vi levererar projekt av högsta standard och möter våra kunders förväntningar.


Utvalda projekt 

Byggnation av bangolfanläggning.

i hjälpte kunden med inmätning, projketledning, schaktning, uppfyllnad och gjutning av grund.


Byggnation av 200 meter byggväg.

Vi hjälpte kunden med modellering av tre olika alternativ på väg för att hitta den mest optimala kostnadseffektiva vägdragningen.


Tillfartsväg och parkering

Anläggning av parkeringsyta på 5000m2. Breddning av befintlig tillfartsväg, parkeringsfickor för mötande trafik, dikning.

Arbetet utfördes som utförandeentreprenad


Byggklar tomt

Här har vi hjälpt beställaren att göra en tomt fullt färdig för det som inte ingick av husleverantörens åtagande, vid en totalentreprenad.

 • Påkoppling av VA
 • Byggväg
 • Borttagning stubbar
 • Framdragning av el
 • Grävning av fiber
 • Garagegrund