Vägbyggnation

Vi anlägger olika typer av vägar och planer

Tillsammans med våra samarbetspartner erbjuder vi projektering, projektledning och olika typer av maskinresurser beroende på̊ projekt och kundens önskemål.

Tillsammans med delägda bolag Alltransport har vi styrka, erfarenhet och referensprojekt för att ta oss an olika typer av entreprenader utifrån beställarens önskan och krav.

  • Byggvägar
  • Tillfartsvägar
  • Skogsvägar
  • Uppställningsytor för exempelvis kran och omlastning
  • Parkeringsytor

Utvalda projekt


Byggnation av 200 meter uppfartsväg

Vi hjälpte kunden med modellering av tre olika alternativ på väg för att hitta den mest kostnadseffektiva vägdragningen.

Vi skötte sedan samordning av av egna och extrtena entreprenörer. Hade ledning på plats och överlämnade ett fint resultat med hög kvalité till slutkunden.

300 meter vägbyggnation

Här har vi shaktat och packat upp för en överfartsväg. Även lagt i vägtrummor och dragit med dränering