Referenser

Projekt vi är stolta över

Ljungsgården Gräv & Transport AB är stolta över de projekt vi har genomfört sedan vår start 1980. Vi har alltid haft kunden i fokus och strävat efter att leverera kvalitetsarbeten som överträffar förväntningarna.

Nedan presenterar vi några exempel på våra projekt och vad våra kunder har sagt om samarbetet med oss.

Bangolf Vidingsjö

Under 2022 fick vi i uppdrag att schakta, fylla och projektleda byggnationen av en bangolfanläggning på 4 000 m2.

Markbädd

Installation av markbädd för ett hushåll i Linköpingsområdet. På bilderna syns Baga Markbädd för ett hushåll.

Läs mer om avloppsrening

Markarbeten

Under 2023 har vi hjälp beställare med att anlägga en 200 meter lång byggväg. Fastigheten hade tre alternativa uppfarter, varpå vi med hjälp av drönare och volymberäkning tog fram den mest kostnadseffektiva sträckningen.

Specialprojekt

Speciallösning för att kunna gjuta platta på svåråtkomlig plats. Här har vi schaktat, satt mur, gjort grund, gjutit och delvis återställt.

VA-Projekt

Här har vi genomfört inrättande av nytt kommunalt vatten och avlopp. Även samläggning av fiberkablar.

Vi hjälpte beställaren med:

  • Projektering/dimensionering
  • Planering
  • Genomförande
  • Samordning av underentreprenörer
  • Dokumentation

Vad våra kunder säger

2022-11-10

G. Svensson

Ljungsgården hjälpte oss med villagrund och garagegrund. Vi är mycket nöjda med insatsen och kontakten genom hela processern.

2023-02-20

Anläggningsprojekt Linköping

Vi tog hjälp av Ljungsgården till vårt äventyrsgolf projekt. Vi gav Ljungsgården i uppdrag att schakta av markytan och återfylla med fiberduk och krossmaterial som sedan kompakterades samt gjorde förberedelse i mark en vattendamm.
Detta gjorde Ljungsgården och deras personal innan vårt team anslöt för uppstart till byggnation av äventyrsgolfbanor, vattendamm, markstensläggning m.m

2023-02-22

Projektledning Byggnation

Ljungsgårdens projektledare ”Elis” spelade en väldigt viktig roll i kontakt på plats med alla UE under projektets gång, han tog stort ansvar i allas frågor och kommunikationen med mig var väldigt tydlig med positiv inställning.
Då detta var en arbetsplats med mycket aktivitet  där folk gick omkring i anslutning så tog Ljungsgården ansvaret till att arbetsplatsen var säker att vistas omkring, tydligt avgränsningar med stängsel, skyltning och lotsning för transport av material.

2023-02-22

S. Sedin Projektchef

Jag hade under hela projektet väldigt bra kommunikation med Ljungsgårdens projektledare och fick väldigt bra hjälp att hitta kreativa lösningar på plats, vilket gjorde att slutprodukten blev fantastiskt bra.